DOTACJE

Klub Sportowy GARDA Gierałtowice otrzymał w 2019 roku z budżetu Gminy Gierałtowie następujące dotacje:

1.Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie zajęć sportowych dotyczących boksu dla dzieci i młodzieży”.  Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2020

2.Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia”. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym w 2020 roku

Klub Sportowy GARDA Gierałtowice otrzymał w 2018 roku z budżetu Gminy Gierałtowie następujące dotacje:

1.Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie zajęć sportowych dotyczących boksu dla dzieci i młodzieży”.  Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018

2.Na realizację zadania publicznego pod tytułem „Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia”. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym w 2018 roku

3.na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem V Memoriału im. Tadeusza Łady. Środki pieniężne przyznano w trybie pozakonkursowy (tzw. mały grant)

KS Garda Gierałtowice w 2018 roku otrzymał także dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w ramach Programu „Klub”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr 2018/2834/6249/Sub.D/DS-KLUB/14/MK z Ministerstwem Sportu i Turystyki. 
Dofinansowanie zostało przeznaczone na przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych wśród zawodników Klubu w wieku do 18 roku życia oraz zakup sprzętu sportowego.

Klub Sportowy GARDA Gierałtowice otrzymał w 2017 roku z budżetu Gminy Gierałtowie następujące dotacje:

  1. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie zajęć sportowych dotyczących boksu dla dzieci i młodzieży”.  Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017.
  2. na realizację zadania publicznego pod tytułem „Z dala od nałogów poprzez sportowy tryb życia”. Środki pieniężne przyznano z otwartego konkursu w zakresie przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologią społecznym w 2017 roku.
  3. na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem IV Memoriału im. Tadeusza Łady. Środki pieniężne przyznano w trybie pozakonkursowy (tzw. mały grant)

KS Garda Gierałtowice otrzymał także w 2017 roku dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania w ramach Programu „Klub”, finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 czerwca 2017 r oraz umowy o dofinansowanienr 2017/1334/6244/Sub.D/DS-KLUB/14/KK.
Dofinansowanie zostanie przeznaczone na przeprowadzenie cyklu zajęć sportowych wśród zawodników Klubu w wieku do 18 roku życia.